Αν έχετε κάποια απορία η θέλετε να ενταχθείτε στην guild μας, παρακάτω μπορείτε να βρείτε διάφορα link για αυτό το σκοπό.

Κοινωνικά δίκτυα :
Facebook
Youtube
Discord

Στο Guild Wars 2, μπορείτε να βρείτε τον Leader in-game με το tag: TheHolyGrave.9170. Στείλτε του μήνυμα για οποιαδήποτε απορία .