Για να φτιάξουμε το staff πρέπει να έχουμε:
– 50.000 Gold
– Την συνταγή (Plan: Staff of Herding) σκοτώνοντας τον Izual στο Acy 4 – Silver Spire Level 1 waypoint (100% drop)
– 5 Materials (Black Mushroom,  Leoric’s Shinbone, Wirt’s Bell, Liquid Rainbow, Gibbering Gemstone) τα οποία δεν πέφτουν πάντα. Θα πρέπει να ψάχνουμε ξανά και ξανά.

1)Black Mushroom – Act I, Cathedral Level 1 waypoint

2) Leoric’s Shinbone – Act I Leoric’s Manor waypoint

3) Wirt’s Bell – To αγοράζουμε από το κοριτσάκι στο ACT II για 100,000 gold

4) Liquid Rainbow – Το πιο δύσκολο. Το βρίσκουμε από Mysterious Chest που έχει πιθανότητες να βρεθεί μέσα σε μια σπηλιά (Mysterious Cave) που έχει πιθανότητες να είναι κλειστή. Η σπηλιά αυτή βρίσκετε στο ACT II, Dahlgur Oasis waypoint. Βρίσκουμε έναν NPC, τον Zaven, για να μας ανοίξει την σπηλιά. Αν δεν τον βρούμε, new game…

5) Gibbering Gemstone –  Act III,  The Bridge of Korsikk waypoint σκοτώνοντας την Chiltara (low drop) που βρίσκεται μέσα σε σπηλιά (Caverns of Frost) στο Level 2

Όταν το φτιάξουμε το staff το βάζουμε απλά στο inventory μας και πάμε στο The Old Ruins waypoint ( Αct I ) και κινούμαστε προς τα πίσω μέχρι να βγούμε ένα φάντασμα αγελάδας (o θρυλικός από το Diablo 2 Cow King). Του μιλάμε και ανοίγει ένα portal (πίσω από το φάντασμα – στον γκρεμό). Είμαστε στο Whimsyshire (pony level)

photos from https://www.icy-veins.com/