Στις 8 Μαΐου ήρθε στο Lions Arch ένας νέος Merchant από τον οποίον μπορείς να αγοράσεις Infusions και νέα ascended  υποθαλάσσια μάσκα. Για να γίνει αυτό πρέπει να ανοίξεις κουτιά που βρίσκονται σε 10 διαφορετικές περιοχές του χάρτη, κάτω από την θάλασσα. Το πρώτο σου κλειδί μπορείς να το πάρεις μιλώντας στον merchant επιλέγοντας τον δεύτερο διάλογο. Για να πάρεις κλειδιά έπειτα, μπορείς είτε να ολοκληρώνεις το daily achievement να σκοτώσεις 10 kraits, Κάτι το οποίο θα σου δίνει 1 κλειδί την ημέρα, η να φαρμάρεις mobs με την ελπίδα να σου πέσει αν και δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο. Οι περιοχές που βρίσκονται τα κουτιά είναι οι εξής :

Bloodtide Coast – [&BCwAAAA=]

Frostgorge Sound – [&BOcFAAA=]

Gendarren Fields – [&BAAEAAA=]

Harathi Hinterlands – [&BKEAAAA=]

Iron Marches – [&BOEBAAA=]

Kessex Hills – [&BCMAAAA=]

Lornar’s Pass – [&BEwGAAA=]

Mount Maelstrom – [&BI0GAAA=]

Snowden Drifts – [&BJAAAAA=]

Timberline Falls – [&BD0CAAA=]